Genetická predispozícia

Atopické ochorenie je silne dedične podmienené; ak je jeden z rodičov atopik (alergik), šanca, že dieťa bude atopikom sa pohybuje takisto na úrovni 60 %. Ak sú atopikmi obaja rodičia, riziko rozvoja atopie u dieťaťa je až na úrovni 80 %. Atopická dermatitída je ochorenie postihujúce celosvetovo až do 25 % detí, pričom u dospelých je miera výskytu iba od 1 – 3 %. Prejavy atopickej dermatitídy totiž zvyčajne v dospelosti ustúpia. Horšie je, že až u 85 % detí s atopickou dermatitídou sa do 5. roku života prejaví alergické ochorenie (tzv. „atopic march“): alergická rinitída (inými slovami: senná nádcha, polinóza, „alergia“) a/alebo astma. Predpokladá sa, že atopia je akousi predzvesťou nástupu alergického ochorenia u rizikových ľudí (najmä u jedincov s históriou alergického ochorenia v rodine).

Práve preto sa v odbornej literatúre v poslednom čase čoraz častejšie uvažuje nad prevenciou vzniku atopickej dermatitídy, ako jednej z možných terapeutických stratégií na zníženie výskytu „alergií“ a/alebo astmy.