Životné prostredie

Popri genetickej predispozícii je pri rozvoji atopickej dermatitídy najčastejšie skloňované životné prostredie.

Porovnával sa jej výskyt napr. medzi jednotlivými krajinami, alebo v rámci tej-ktorej krajiny na úrovni mesto vs. vidiek. Výrazné rozdiely vo výskyte atopickej dermatitídy boli pozorované (najmä v minulosti), napríklad keď sa porovnávali rozvinuté krajiny s nerozvinutými. Podobne to vyzeralo pri porovnávaní detí žijúcich na vidieku s deťmi vychovávanými v mestách.

Pre vznik atopického ochorenia boli rizikové deti z rozvinutých krajín a v rámci krajiny tie, ktoré žili v mestách. Na vysvetlenie tohto javu bola sformulovaná tzv. hygienická hypotéza, ktorá hovorí, že relatívny nedostatok vystavovania sa mikroorganizmom počas tehotenstva a raného detstva môže naštartovať rozvoj atopie/alergických reakcií spojených s tvorbou protilátok IgE.

Zvyšujúci sa výskyt atopických ochorení pripisujú odborníci nadmernej, až prehnanej hygiene v rozvinutých krajinách a narastajúcemu trendu pôrodov cisárskym rezom. Medzi ďalšie faktory, ktoré môžu mať vplyv na rozvoj atopických ochorení zaraďujú odborné spoločnosti klimatické podmienky, potravu, dobu dojčenia, resp. čas odstavenia, cigaretový dym, znečistené ovzdušie alebo najnovšie obezitu. Je zaujímavé, že spomedzi súrodencov má najnižšie riziko vzniku atopie najmladší spomedzi nich.

Faktory, ktoré majú vplyv na vznik atopickej dermatitídy (AD)
Detské zariadenia Ak dieťa navštevuje jasle počas prvých 2 rokov života znižuje sa riziko AD
Prostredie Konzumácia nepasterizovaného mlieka počas prvých dvoch rokov znižuje riziko AD
Domáce zvieratá Kontakt so psom v skorých štádiách života znižuje riziko AD
Vystavenie sa endotoxínom (endotoxín = toxická časť tela baktérie) Kontakt s vysokou hladinou endotoxínu počas prvého roku života zvyšuje riziko AD
Antibiotická liečba Ak dieťa užíva antibiotikum po narodení v ranom veku, zvyšuje sa riziko AD
Črevná mikrobiota Prirodzená mikrobiota (mikroflóra) a jej rôznorodosť znižuje riziko AD. Ochrannými faktormi sú najmä rody Lactobacillus a Bifidobacterium