Iné možnosti liečby

Medzi iné možnosti liečby by sa dali zaradiť fyzikálne postupy. Hovoríme najmä o fototerapii alebo fotochemoterapii. Túto možnosť liečby môže v závislosti od priebehu ochorenia odporučiť ošetrujúci lekár. Voľba konkrétneho žiarenia a dávky závisí od akútneho stavu (zhoršenie = exacerbácia, alebo ústup = remisia).

Exacerbácia
UVA-1 (vysokodávková) fototerapia
PUVA fotochemoterapia

Remisia
UVA/UVB fototerapia
UVB (311 nm) úzkopásmová fototerapia