Systémová (protizápalová) liečba

Sytémová liečba zahŕňa najmä v hojnej miere využívané tzv. H1 antihistaminiká. Sú to pomerne bezpečné a široko využívané molekuly, ktoré sa viažu na receptor H1. Existuje niekoľko generácií účinných látok tejto kategórie, z ktorých je dnes v praxi uprednostňovaná najmä 2. a 3. generácia.

Výhodou 2. a 3. generácie je pomerne vysoká špecifickosť k H1 receptorom, a tým činom aj nízka miera vedľajšieho účinku – utlmenia (sedácie). Je možné použiť ich krátkodobo, sezónne alebo aj celoročne, ak je to potrebné – najmä pri atopikoch citlivých na celoročné alergény, napr. roztoče. Existujú však situácie, kedy je mierne utlmenie pacienta vzhľadom k jeho ťažkostiam žiaduce a vtedy sa lekár môže rozhodnúť pre H1 antihistaminikum 1. generácie, zriedkavejšie kombináciu dvoch rôznych generácií.

Vo výnimočných prípadoch môže lekár zvážiť podanie systémových kortikosteroidov. Táto liečba nie je súčasťou štandardnej liečebnej stratégie atopickej dermatitídy a je spravidla krátkodobá.