Dietetický režim

Výskumy zamerané na prevenciu atopických ochorení boli vykonávané zväčša na zdravej populácii s určitým rizikom rozvoja ochorenia (dedičnosť, obezita…). Úprava dietetického režimu sa logicky dlho javila ako možná prevencia vzniku atopického ochorenia. Počas tehotenstva sa matky napr. vyhýbali konzumácii niektorých alergénov (napr. mlieko, vajce, morské plody). Dá sa povedať, že táto stratégia nefungovala vôbec, nanajvýš minimálne. Navyše sa pri potravinových alergiách zistilo, že ak dieťa „zdedilo“ po matke pri narodení „alergiu“ na určitý potravinový alergén, vôbec to nebolo definitívne. Veľa z týchto detí akoby „stratilo“ citlivosť na potravinový alergén počas prvého roku života (pričom sa mohla objaviť alergia na iný alergén).

Začalo sa teda viac uvažovať o úprave stravy počas prvého roku života. Samozrejme, základom je výlučné dojčenie do 6. mesiaca života. Počas dojčenia sa súčasní pediatri prikláňajú k tzv. „ochutnávaniu“v období 4.-7. mesiaca veku novorodenca. Princíp spočíva v zavádzaní tuhej potravy v minimálnych množstvách, napr. obliznutie bielka vajíčka, alebo kávovej lyžičky bieleho jogurtu. V tomto období života dieťaťa sa totiž imunitný systém učí, čo je pre jedinca škodlivé a čo nie. Treba podotknúť, že sa určite neodporúča podávať akúkoľvek potravinu pred ukončeným 4. mesiacom života. Bolo totiž pozorované zvýšenie rizika atopických ochorení.

Ďalšou možnosťou je podávanie špecifických baktérií mliečneho kvasenia (probiotík) – najmä kmeňov Lactobacillus rhamnosus GG, LGG® a Bifidobacterium BB-12®. Práve s týmito konkrétnymi kmeňmi bolo vykonaných viacero klinických štúdií, v ktorých ich podávanie redukovalo riziko a/alebo závažnosť už vzniknutej atopickej dermatitídy.

Fajčenie a vystavovanie sa cigaretovému dymu jednoznačne zvyšuje riziko rozvoja atopických ochorení, preto by sa rizikoví jedinci v každom prípade mali cigaretovému dymu vyhýbať. Fajčenie u tehotných žien je takisto neprípustné.

Zo spomínaných opatrení je najnovšie veľmi intenzívne študované práve podávanie probiotík, a to matkám počas tehotenstva (najneskôr od 3. trimestra, ideálne od 20. týždňa tehotenstva) a potom ešte novorodencovi počas prvých 6 mesiacov jeho života.