Užívanie špecifických baktérií Lactobacillus LGG® + Bifidobacterium BB-12®

Zdá sa, že atopické ochorenia súvisia s prvotným nastavením imunitného systému. Správne bakteriálne osídlenie už počas tehotenstva sa javí ako mimoriadne dôležité pre vývoj a prvotné nastavenie imunitného systému dieťaťa.

Medzi rizikové skupiny z pohľadu zdravého = normálneho bakteriálneho osídlenia zaraďujeme práve atopikov a alergikov, ale aj obéznych pacientov. V prípade, že človek spadá do jednej z rizikových kategórií, odporúča sa matke užívanie špecifických kmeňov baktérií mliečneho kvasenia počas 3. trimestra (v ideálnom prípade od 20. týždňa). Dieťa by malo užívať probiotické baktérie následne po pôrode počas prvých 6 mesiacov.

Účinnými sa ukazujú byť práve špecifické kmene Lactobacillus rhamnosus LGG® a Bifidobacterium lactis BB-12®. Ich účinnosť v prevencii atopických ochorení u rizikových skupín pacientov bola dostatočne preukázaná kvalitnými klinickými štúdiami.

V jednej zo štúdií publikovaných v jednom z najrenomovanejších vedeckých žurnálov „The Lancet“, sa matkám s atopickým ekzémom podávali pravidelne počas tehotenstva 28 dní pred pôrodom probiotiká s obsahom Lactobacillus rhamnosus LGG®. Po pôrode sa tieto probiotiká podávali prvých 6 mesiacov ich deťom s predispozíciou na vznik atopie. Štúdia zisťovala výskyt ekzému u detí vo veku 2, 4, 7 rokov. Z výsledkov štúdie vyplýva, že pravidelné užívanie Lactobacillus rhamnosus LGG® počas tehotenstva a v dojčenskom veku môže znížiť výskyt atopie u predisponovaných detí až o polovicu. V kontrolnej skupine sa zaznamenal výskyt atopie u 46 % detí a v skupine užívajúcej probiotiká ich počet klesol na 23 %.

V reakcii na obrovské množstvo „probiotických“ produktov neovereného zloženia a kvality v lekárňach, vypracovala v r. 2015 nezávislá vedecká spoločnosť ISAPP (International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics) odporúčania pre užívanie konkrétnych probiotických kmeňov v rôznych situáciách na základe vedeckých dôkazov. Zamerala sa na najzraniteľnejšiu populáciu, a to na 1500 dní života jedinca. ISAPP odporúča užívanie kombinácie Lactobacillus rhamnosus LGG® a Bifidobacterium lactis BB-12® od 20. týždňa tehotenstva a následne jej podávanie dieťaťu počas prvých 6 mesiacov života – za účelom zníženia rizika alergického (atopického) ochorenia.