Táto sekcia je určená výhradne pre odbornú verejnosť. Ste odborník?

Lactobacillus LGG®, Bifidobacterium BB-12®

LGG® je skratka Lactobacillus rhamnosus GG. Ide o bakteriálny kmeň bežne sa vyskytujúci v ľudskom tele, prevažne v črevách. LGG® je zdraviu prospešný probiotický kmeň, ktorý patrí do jedného z dvoch najdôležitejších probiotických rodov – laktobacily. Lactobacillus rhamnosus GG je celosvetovo najviac klinicky študovaný bakteriálny kmeň – bol popísaný viac ako 760 vedeckými publikáciami a bol skúmaný vo viac ako 260 klinických štúdiách. Je to preverený kmeň, ktorý si v praxi našiel najširšie uplatnenie spomedzi všetkých známych probiotických baktérií.

LGG® bol pôvodne izolovaný zo vzoriek stolice zdravých dospelých profesormi S. Gorbachom a B. Goldvinom, odtiaľ pochádza názov kmeňa – GG. Od svojho objavenia bol podrobený najrozsiahlejším skúmaniam zo všetkých známych probiotických baktérií. V porovnaní s inými probiotickými kmeňmi z rodu laktobacilov sa LGG vyznačuje mimoriadne silnou adhéziou (schopnosťou prichytiť sa) na sliznicu čreva.

LGG® aktívne ovplyvňuje zloženie črevnej mikroflóry, zlepšuje funkcie prirodzenej bariéry v črevách modulovaním signálnych dráh. V treťom a neposlednom rade vplýva pozitívne imunitný systém organizmu ovplyvňovaním bunkovej a protilátkovej imunitnej odpovede.

Niektoré možnosti využitia:

 • Posilnenie imunity – autoimunitné poruchy, alergie, atopia, zlepšenie odpovede na očkovanie
 • Tráviace ťažkosti – hnačky, zápcha, syndróm dráždivého čreva, črevné infekcie a zápaly
 • Prevencia vzniku respiračných ochorení
 • Zlepšenie kvality pleti
BB-12® je skrátený názov bakteriálneho kmeňa Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12, ktorý je známy od roku 1985. BB-12® je najviac preštudovaná bifidobaktéria na svete. Popisuje ju viac ako 370 vedeckých publikáci, z toho viac ako 180 klinických štúdií. BB-12® je veľmi bezpečná probiotická baktéria, ktorá bola klinicky testovaná v dávkach 100 miliárd CFU/deň (o dva číselné rady viac ako je štandard) bez zaznamenaných závažnych nežiaducich účinkov. BB-12® vlastní 2 nezávislé osvedčenia o bezpečnosti. Prvé je americké GRAS – Generally Recognized As Safe (všeobecne považované za bezpečné) a druhý je QPS – Qualified Presumption of Safety vydaný európskou liekovou agentúrou.

Veľký počet vedeckých publikácií a klinických štúdií preukázal potenciál probiotického kmeňa BB-12® zabezpečiť zdravotné benefity v gastrointestinálnej oblasti a v oblasti imunitného systému.

Niektoré zdravotné benefity BB-12®:

 • Imunita (redukuje prejavy atopie, zlepšuje odpoveď na očkovanie)
 • Redukcia výskytu respiračných infekcií
 • Podporuje prirodzenú kolonizáciu novorodencov
  • rodených cisárskym rezom
  • predčasne narodených
  • nedojčených
 • Môže redukovať plač a podráždenosť novorodencov – dojčenské koliky