Diskomfort rodiny

Atopická dermatitída nepostihuje iba samotného pacienta, ovplyvňuje takisto fyzické, sociálne a emočné správanie rodičov. Aj keď väčšina rodinných príslušníkov zvláda ochorenie v rodine viac-menej dobre, nájdu sa aj prípady, kedy je atopia udávaná ako hlavná príčina zhoršenia kvality života rodiny. Rodičia detí trpiacich atopiou často popisujú pocit viny, psychické vyčerpanie, frustráciu, nevôľu. Prežívajú neustály stres vyplývajúci z permanentnej starostlivosti o pacienta. V prípade vzplanutia ochorenia následne zažívajú pocity bezmocnosti a sklamania. Výdavky na liečbu môžu byť takisto príčinou diskomfortu v rodine a patria k najčastejšie udávaným problémom spojeným s liečbou atopickej dermatitídy. Rodinní príslušníci pacienta ďalej často udávajú únavu a fyzické vyčerpanie vyplývajúce z permanentnej starostlivosti o pacienta.
Našťastie sa ukazuje, že atopické ochorenie má iba zanedbateľný vplyv na vzťahy medzi členmi rodiny a čas strávený pri spoločných aktivitách (napr. dovolenka, nakupovanie, upratovanie atď.). Avšak aj tu platí, že závažnosť ochorenia má zásadný vplyv na tieto faktory, a  preto je v záujme celej rodiny, aby bol pacient adekvátne liečený = stabilizovaný.